Προσωπικά Δεδομένα

To 3Dbook.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών του και δεν διανέμει σε κανένα τρίτο πρόσωπο, οργανισμό, ή εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Οποιοσδήποτε χρήστης/πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Μόνο κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας το 3Dbook.gr, ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωσή της.

Συγκεκριμένα για τη διευκόλυνση του πελάτη κατά την παραγγελία ζητείται η δημιουργία ενός λογαριασμού. Τα μοναδικά αναγκαία στοιχεία για τη δημιουργία του λογαριασμού είναι το όνομα χρήστη και μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού (Ονοματεπώνυμο πελάτη, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο). Σε περίπτωση επιλογής τιμολογίου ως παραστατικού, είναι αναγκαία επίσης η επωνυμία του νομικού προσώπου, το Α.Φ.Μ και η ΔΟΥ.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το 3Dbook.gr  διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Για λόγους προστασίας, δεν αποθηκεύονται κρίσιμα προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του πελάτη (αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός cvv2/cvc2, ημερομηνία λήξης).

Cookies

Για την απρόσκοπτη λειτουργία και διευκόλυνσή σας, η δυναμική ιστοσελίδα 3Dbook.gr χρησιμοποιεί cookies για την άνετη πλοήγηση και τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, με αλφαριθμητικό περιεχόμενο, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη. Χωρίς τη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα ήταν αδύνατη η απρόσκοπτη πλοήγηση στο 3Dbook.gr καθώς για λόγους ταυτοποίησης θα έπρεπε σε κάθε σελίδα να εισάγετε το username και το password σας.

Υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies από τον browser σας. Πρέπει να έχετε υπόψη όμως ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου και τυχόν απενεργοποίησή τους θα καταστήσει την πλοήγηση και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας δυσχερή.